Orkis vejledning

Orkis består af ringe og buer, der er lavet af små simple knuder. Man bruger to små orkis skytter til at orkere med og sædvanligvis meget tyndt hæklegarn.


Her kan du se en kort  demonstration af orkis-teknikken.


Start med at vikle tråd på to orkis-skytter.


 


Vejledning i venstreknude


I starten skal du kun bruge den ene tråd med skytte.


Læg  tråden rundt om alle fingre på venstre hånd.  Saml trådene med venstre hånds pegefinger og tommeltot.


Skyttetrådens - d.v.s. højretrådens - længde fra venstre hånds tommel og pegefinger til skytten skal være ca. 20 cm. Hold om skytten med højre hånds tommel og pegefinger og læg tråden rundt om lillefingeren - som vist på tegningen nedenfor.


Før nu skytten som vist på billedet. Det vil sige under begge tråde og over tråden, der holdes med venstre hånd og til sidst under den tråd, der holdes med højre hånds lillefinger.

Opmærksomhedspunkter til i.f.t  venstreknuden:

 • Skyttetråden på højre hånd skal være 20 cm
 • Lillefingeren på højre hånd skal være oprejst som en flagstang
 • Venstrehåndstråden og højrehåndstråden om lillefingeren skal være 'vandrette' - på samme niveau
 • Der skal være afstand mellem venstrehåndstråden og højrehåndstråden
 • Før skytten under de to vandrette tråde på såvel venstre og højre hånd. På tilbagevejen 'væves'; skytten føres over den       inderste tråd og dernæst under den yderste tråd; dvs. den tråd, der holdes med højrehånds lillefinger
 • Slip til sidst tråden om lillefingeren på højre hånd, når du  er færdig med at 'væve'


Knuden ser sådan ud, inden den ”sættes” rigtigt.


Løsn nu tråden på venstre hånd, ved at bøje fingrene bortset fra tommel og pegefingeren. Fasthold grebet om tråden med venstre hånds tommel og pegefinger samtidig med at tråden, der styres med højre hånd strammes.


Knuden ændres til at se sådan ud:

Det vanskelige for en begynder består i at knuderne laves med tråden i venstre hånd – og ikke tråden i højre hånd.


Opmærksomhedspunkter ved 'sætning' af venstreknude:

 • skyttetråden skal være stram - helt fra tommelfingeren (skyttetråden må ikke lave en vinkel på 90 grader  fra den nye venstreknude)
 • Venstrehåndstråden skal være løs (det kan være en hjælp i starten at tage venstrehåndsløkken af fingrene på venstre hånd og kun holde fast i løkken med venstre hånds pegefinger og tommeltot
 • Når skyttetråden er stram og venstrehåndstråden er løs 'vendes' venstreknuden rigtigt - helt af     sig  selv evt. med et lille 'smæld'
 • 'Sæt/løft' venstreknuden på plads (ned til tommeltotten eller de øvrige knuder) ved langsomt at strække langemand ud (ikke ned)


Her kan du se en video af 'sætning' af venstreknuden.Vejledning i højreknude


Skyttetrådens - d.v.s. højretrådens - længde fra venstre hånds tommel og pegefinger til skytten skal igen ca. være 20 cm. Hold om skytten med højre hånds tommel og pegefinger. Før  med højre hånd skytten rundet om tråden, der holdes med venstre hånd. Se billedet. Det vil sige først føres skytten over tråden og derefter under tråden.Løsn nu tråden på venstre hånd bortset fra tommel og pegefingerens greb om tråden - samtidig med at tråden, der styres med højre hånd strammes.


Knuden ser sådan ud:

Se også billedet:

Opmærksomhedspunkter til højreknude:

 • Før skytten over venstrehåndstråden og under den på hjemvejen
 • Stram skyttetråden med højre hånd - helt fra tommelfingeren som sammen med pegefingeren holder fast på venstreknuden
 • Løsn derefter venstrehåndstråden
 • Før højreknuden ned på plads til venstreknuden ved at strække langemand - på højre hånd- ud
 • Venstre- og  højreknude kan sammenlignes med en kringle, når de sidder korrekt - og tæt sammenHer kan du se en video af 'sætningen' af højreknuden.

Den færdige orkisknude ser sådan ud:

Når det ønskede antal knuder er bundet, trækkes ringen sammen ved at hive forsigtigt i skytten med højre hånd og holde på knuderne med venstre hånd. Du har nu en orkis-ring

Lav en picot


En picot forskønner ofte en orkis, og er i øvrigt nødvendig for at forbinde buer og ringe.


Picoen dannes ved at sætte dobbeltknuderne i en afstand på ca. 3 mm fra hinanden.

Efter venstreknuden laves en sædvanlig højreknude.

Brug hjælpetråd


Buer laves ved brug af hjælpetråd.


Nu skal du bruge den anden tråd med skytte. Den kaldes hjælpetråden.

Læg hjælpetråden rund om venstre hånd og sno garnet rund om venstre hånds lillefinger, for at fastgøre det - i stil med en almindelig ' orkis-venstrehånd.

Sæt nu den ring, du lige har lavet fast mellem venstre hånds tommeltot og pegefinger. Nu har du en 'almindelig' skyttetråd. 

Se billedet.

Lav på sædvanlig vis orkisknuderne i buen. Se video.

Når venstrehåndstråden bliver for lille (det sker hurtigt - og ofte) vikler du viklingen op rundt om lillefingeren - og laver den igen. Venstrehåndstråden skal hele tiden have en passende størrelse. Det er lidt mere besværligt at orkere med hjælpetråden, da man igen og igen skal gøre venstrehåndstråden større.

Foren løkker og buer


Løkkerne og buerne forenes ved hjælp af en picot og en hæklenål.


Stik en tynd hæklenål ind i løkken på en picot.

Træk tråden fra venste hånd med tilbage gennem picoen, til der er dannet en løkke, der er tilstrækkelig stor til at skytten kan puttes gennem løkken. Stram til sidst garnet med venstre hånds fingre til de to ringe eller buer sidder flot sammen.

Se video af 'sammenhæftningen' her.

Du er nu klar til at kaste dig over din første orkis-rosette. Du finder en række begynderøvelser ved at klikke på linket her.


Begynder opskrifter i orkis